Neteja de protocol

 

Compliment estricte dels procediments normalitzats de treball (PNT) i normes GMP'S

 
EUBOLAR es una empresa especialitzada en neteja i descontaminació d’ instal·lacions i maquinaria que requereixen unes condicions ambientals constants.
EUBOLAR aposta per la neteja sostenible i ecològica, reduint l’ impacte ambiental mitjançant l’ avaluació de les necessitats de les instal·lacions i dels seus usuaris, dels productes, equips, procediments i programes de treballs.
 

Desenvolupem les següents neteges de protocol

 • ·Programes neteja de sales blanques
 • ·Eliminació i controls electrostàtics
 • ·Controls bacteriològics
 • ·Neteja conductes d’ aire
 • ·Neteja puntuals sales classificades
 • ·Medició de partícules en l’ aire
 • Nebulització i esterilització sales
 • ·Neteja de quiròfans
 • ·Neteja de laboratoris
 • ·Desinfecció ambiental
 • ·Neteja hospitalària
 • ·Neteja sector alimentació
 • ·Neteja sector químic - farmacèutic