Netejes tècniques

 

Programes de treballs dissenyats per a la optimització de costos

 
L’ especialització del nostre equip productiu ens permet poder compaginar la nostra activitat amb els cicles de producció del nostre Client.
 
Els nostres programes de treball està dissenyats per a aconseguir una màxima productivitat dels recursos i optimització de costos, utilitzant sistemes de neteja adaptats als processos productius.
 
La divisió de neteges tècniques d’ EUBOLAR  demostra dia a dia la seva alta capacitat tècnica d’ oferir les millor solucions de neteja preventiva de qualsevol industria, utilitzant les últimes tecnologies a nivell de maquinaria i productes, complint amb tots els procediments de treball (PNT) i normes GMP’S.
 

Desarrollamos las siguientes limpiezas técnicas

NETEGES ESPECÍFIQUES
 • Neteja especialitzada en instal·lacions de pintura
 • Recollida i classificació de residus
 • Neteja completa de línies de producció
 • Neteja de dipòsits i cubes
 • Neteja de conductes d'aire condicionat i ventilació
 • Neteja de forns d'assecat o de fosa
 • Escombrat i fregat mecànic de paviments
 • Abrillantat de sòls
 • Decapat i segellat PVC
 • Neteja de moquetes
 • Treballs en alçada - verticals
 • Neteges tèxtils
 • Neteja maquinària industrial
NETEJA PER SECTORS
 • Neteja Técnica sector siderúrgic
 • Neteja tècnica sector químic- farmacèutic
 • Neteja tècnica industrial general
 • Neteja tècnica sector arts gràfiques
 • Neteja tècnica industria de l’ automoció
 • Transports